Červený kříž

{page:title}

Červený kříž je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostátního práva je spolkem.

Je součástí Mezinárodního Červeného kříže a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25. října 1993. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. 

www.cervenykriz.eu