Cohousing

{page:title}

Cohousing je možné přeložit jako blízké sousedské bydlení / spo-lubydlení. Cílem portálu je poskytnout informace o cohousingu a senior cohousingu široké laické i odborné veřejnosti, přičemž senior cohousingem se rozumí koncept aktivního stárnutí v komunitě. Jedná se tedy o alternativu stárnutí doma či v institucích.

www.cohousing.cz