Remedium

{page:title}

Obecně prospěšná společnost, podporuje a realizuje činnosti vedoucí ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Posiluje samostatnost a zodpovědnost jednotlivců i organizací tím, že vzdělává pracovníky v sociálních službách a dalších pomáhajících profesích, poskytuje bezplatné, nezávislé, důvěrné a nestranné poradenství, organizuje společenské a kulturní programy pro seniory.

www.remedium.cz