31.08.2016
Vláda České republiky na svém zasedání dne 27. července 2016 schválila svým usnesením Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (revidovanou).

Koncepce respektuje základní východiska i hlavní principy a strategické cíle bytové politiky,...

30.08.2016 Náš měsíční seriál končí, poslední článek bude proto logicky věnován splácení a refinancování úvěrů.
29.08.2016 Jako každoročně, i letos vydává MMR bulletin z oblasti politiky bydlení.