12.12.2019
Stále se zmenšující vodní zásoby, problematické jímání a úprava vody na kvalitu danou hygienickými předpisy nás vedou k přehodnocení situace s jejím...

Hledá se hlavně úspora spotřeby pitné vody. Pro užitkové účely, tzn. tam, kde není z hygienického...

09.12.2019 Vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu bylo v roce 2017 (poslední dostupné statistiky ČSÚ) zásobováno 94,7 % obyvatel České republiky.
04.12.2019 Voda je nenahraditelnou součástí našeho života, bez vody by zanikl život. Koloběh vody je odrazem vyspělosti hospodářství země, a proto je otázka vody...