19.06.2018 V letošním roce je na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích připraveno 200 mil. Kč. Dotaci je možné kombinovat s nízkoúročeným...
14.06.2018 Nejvyšším orgánem v bytovém družstvu je členská schůze s právem účasti všech členů družstva. Kontrolním orgánem bytového družstva se rozumí...
11.06.2018 Bytové družstvo je vlastníkem bytového domu. Z tohoto pohledu je třeba nahlížet na rozsah jeho práv a povinností při správě vlastního majetku. Právní...