15.12.2017
Na první pohled jasné, jednoduchá záležitost, v praxi ale zjišťujeme, že nám tato klasifikace činí problémy. Jak to tedy s označováním budov je?

Číslo orientační je číselným prostorovým identifikátorem územní identifikace realizujícím...

14.12.2017 V minulé části jsme představili první ze dvou programů SFRB určených pro mladé – Program 150 -, tentokrát se budeme věnovat tomu druhému, známému jako...
13.12.2017 Česká komora architektů vydává obecná doporučení pro správný postup při zateplování nejen historických objektů.