04.12.2019
Voda je nenahraditelnou součástí našeho života, bez vody by zanikl život. Koloběh vody je odrazem vyspělosti hospodářství země, a proto je otázka vody...

Voda je všude kolem nás, z celkového povrchu Země 510 mil. km2 zaujímají moře a oceány 360,7 mil. km...

03.12.2019 Ministerstvo pro místní rozvoj od října letošního roku postupně vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o dotace jednotlivých národních programů. Podpora...
28.11.2019 Podeváté se studenti vysokých škol spojí napříč obory a navrhnou, jak rozvíjet svoje univerzitní město. V rámci soutěže MUNISS se letos zamyslí nad...