Jak používat cenovou mapu na Portálu o bydlení

Jelikož se z rozhodnutí vlády už nemohou používat cenové mapy pro určování výše nájemného, zveřejňujeme pouze pro orientační představu odkaz na cenovou mapu, kterou vytvořila a provozuje Asociace realitních kanceláří a Portál o bydlení ji může využívat bezplatně.

Tato webová aplikace se může stát pomůckou pro odbornou i laickou veřejnost, realitní makléře pro snazší orientaci na trhu s nemovitostmi a pro orientaci o cenových úrovní.

Cenovou mapu najdete ZDE

Vyhledávání je intuitivní prostřednictvím geografické aplikace. Obsahuje jak orientační hodnoty pro prodej či pronájem bytů, tak i pro prodej celých domů.

Informační systém, který byl v loňském roce dostupný na webu SFRB, poskytoval orientační údaje o výši nájemného v obcích (městech, městských částech a obvodech, a cenových oblastech), ve kterých skončila účinnost zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. (zákon o jednostranném zvyšování nájemného).

Proč SFRB již nevytváří vlastní mapy

Cílem zveřejňování informací o orientačních cenách nájemného v obcích a městech ČR v mapách nájemného na webových stránkách SFRB a MMR bylo vytvoření co nejlepších podmínek pro přechod z regulovaného nájemného na nájemné neregulované. Tento cíl se podařilo naplnit. Další provozování systému map nájemného by si vyžádalo vysoké finanční prostředky. Obdobné informační zázemí proto poskytuje SFRB lidem s využitím cenových map Asociace realitních kanceláří ČR.

Vláda svým nařízením č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě rozhodla, že nadále se cenové mapy používat nebudou.  Ke zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě se pro konkrétní byt použijí dle nařízení vlády následující způsoby 

  • pořízení posudku znalce o výši obvyklého nájemného, která je pro konkrétní byt považována za srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě,
  • stanovení na základě prokazatelného doložení výše nejméně 3 srovnatelných nájemných.

Zdroj: SFRB