Proč SFRB již nevytváří vlastní mapy

Cílem zveřejňování informací o orientačních cenách nájemného v obcích a městech ČR v mapách nájemného na webových stránkách SFRB a MMR bylo vytvoření co nejlepších podmínek pro přechod z regulovaného nájemného na nájemné neregulované. Tento cíl se podařilo naplnit. Další provozování systému map nájemného by si vyžádalo vysoké finanční prostředky.

Vláda svým nařízením č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě rozhodla, že nadále se cenové mapy používat nebudou. Ke zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě se pro konkrétní byt použijí dle nařízení vlády následující způsoby 

  • pořízení posudku znalce o výši obvyklého nájemného, která je pro konkrétní byt považována za srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě,
  • stanovení na základě prokazatelného doložení výše nejméně 3 srovnatelných nájemných.

Zdroj: SFRB