Formuláře

Potřebujete zaplatit daň z nemovitosti, přihlásit se k trvalému pobytu nebo požádat o pomoc v hmotné nouzi? Odkazy na webové stránky s formuláři týkajícími se bydlení najdete v přehledu na této straně. Mnohé z nich lze rovnou vyplnit a odeslat on-line. 

Formuláře Ministerstva pro místní rozvoj

Vzory, formuláře a žádosti z oblasti územního plánování a stavebního řádu

Formuláře je možné ve formátu MS Word nebo PDF stáhnout a vytisknout.

Vybrané formuláře 

Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí

1. Státní sociální podpora

přehled všech dávek a formulářů najdete na portálu MPSV, je možné je vyplnit a poslat elektronicky, případně vyplnit a vytisknout z webu a poslat poštou. 

Vybrané formuláře týkající se bydlení 

2. Dávky pomoci v hmotné nouzi

Přehled všech dávek a formulářů najdete na portálu MPSV 

Formuláře Ministerstva vnitra a Policie

Celkový přehled a rozcestník s formuláři a postupem vyřízení jednotlivých záležitostí (například občanský průkaz, povolení k pobytu, evidence obyvatel a podobně, formuláře nejde vyplnit on line). 

Vybrané formuláře a návody

Tiskopisy Ministerstva financí

1. Daňové tiskopisy 

Vybrané tiskopisy 

2. Tiskopisy pro krajské a obecní úřady 

Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů 

Formuláře Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Vybrané formuláře