Konzultační dny Ministerstva pro místní rozvoj

Termín:07. říjen 2014 10:00 - 12:00
Místo konání:Malý sál Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí č. 1, Praha 1

PROGRAM

  1. Aktuální informace o programech podpory bydlení Státního fondu rozvoje bydlení – Mgr. Karolína Smetanová, ředitelka marketingu SFRB nebo Bc. Petr Fulín, zástupce sekce marketingu SFRB.
  2. Informace o vyhlášení výzvy v rámci programu Podpora bydlení na r. 2015 – Hana Pejpalová, vedoucí oddělení administrativy národních programů a IOP odboru politiky bydlení MMR.
  3. Informace k zákonu o službách – JUDr. Josef Darebný, zástupce právního oddělení odboru politiky bydlení MMR.
  4. Informace k novele vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii – JUDr. Josef Darebný, zástupce právního oddělení odboru politiky bydlení MMR.
  5. Případné odpovědi na právní dotazy – JUDr. Pavla Schödelbauerová, vedoucí právního oddělení odboru politiky bydlení MMR.