Odpovědné veřejné zadávání 2019, Praha

Termín:03. říjen 2019 - 04. říjen 2019

Konference bude zaměřena na strategický přístup a orientaci na společenské aspekty při veřejném nakupování. Cílem konference je zasadit téma do mezinárodního kontextu, představit národní strategie k prosazování odpovědného nakupování, inspirovat se praxí na úrovni jednotlivých zadavatelů, podrobněji se věnovat vybraným aktuálním tématům, včetně zkušeností kontrolních institucí a problematiky měření, a poskytnout výhled očekávaných trendů a vizí v odpovědném zadávání. V rámci konference bude uděleno ocenění za přínos ve společensky odpovědném veřejném zadávání v České republice.

Více informací zde