Kalkulačka rekonstrukce bytových jader

Program je určen pro plánování a kontrolu investic spojených s rekonstrukcí bytových jader panelových objektů. Uživatelem může být vlastník bytové jednotky, společenstvím vlastníků jednotek, banka nebo státní orgán pro kontrolu oprávněnosti nákladů, stejně jako realizační podnik z řad firem malého a středního podnikání.

Díky programu může uživatel zjistit:

  • výši investice do rekonstrukce bytového jádra
  • možnost položkového „slepého“ výčtu prací a materiálu pro zadání kalkulace k rekonstrukci
  • možnost srovnání nabídek od různých dodavatelů

Výstup z programu má doporučující charakter jako podklad pro hodnocení orgánem státní správy.

Cenové hladiny, se kterými program pracuje a aktualizace:

V programu jsou zapracovány směrné ceny v úrovni roku 2012 pro kalkulaci prací jako orientační údaje pro investora – program generuje položkový rozpočet. Skutečnou cenu připraví dodavatel vyplněním slepého rozpočtu (pro výběr nabídky) – program generuje slepý rozpočet (pouze objemy prací bez cen). Databáze cen je aktualizována jednou ročně.

Program je pro všechny uživatele zdarma.

Přejít ke STAŽENÍ