Kalkulačka rekonstrukce fasád bytových domů

Aplikace FasCalc připraví rozpočet stavebních prací na zateplování fasád

Spolupráce Státního fondu rozvoje bydlení a ČVUT v Praze má další konkrétní výsledek. Po úspěšném uvedení programu RebytCalc, který vytvoří kalkulaci na rekonstrukce bytového jádra, je zde nová aplikace – FasCalc. Ocení ji především ti, kdož mají v plánu provést zateplení obvodových plášťů budov.

Zateplováním bytových domů i ostatních budov se zabývá mnoho jejich majitelů. Rozpočty, které si nechávají zpracovat, mohou mít rozdílnou úroveň a pro laika jsou mnohdy nepřehledné, dokonce nesrozumitelné. Navíc by mohly být některé kalkulace v mnoha počítaných položkách nepřesné (výměry, ceny jednotlivých položek atd.), což zbytečně zvyšuje finální cenu.

Aplikace FasCalc pomáhá takové problémy řešit:

· pracuje s jednoduše definovanými vstupy (počty a rozměry výplní otvorů, rozměry stěn apod.),
· poskytne uživatelům, a to i laikům, profesionální podklad pro poptávku stavebním firmám,
· umožní jednotlivé nabídky spolehlivě a jednoduše porovnat,
· vlastní výpočet může také pomoci odhalit nesrovnalosti rozpočtů, které byly vytvořeny jiným způsobem.

FasCalc se soustředí pouze na zateplení fasád a výměnu výplní fasádních otvorů standardních budov. Nemůže nahradit požadavky zadavatele na atypické projekty, kde je role rozpočtáře nezastupitelná (vyzdívání meziokenních vložek, nástavby objektů, portály, stříšky, vnitřní vstupní prostory). Tato specifika se musí rozpočtovat samostatně.

FasCalc je nástroj, který může napomoci objektivnímu posuzování a kontrole nabídky dodavatelů stavebních prací. Z tohoto důvodů ho bude Státní fond rozvoje bydlení doporučovat všem zájemcům o úvěr z programu Panel 2013+, kdy je povinnou přílohou žádosti rozpočet rekonstrukce.

Program je pro všechny uživatele zdarma.

Přejít ke STAŽENÍ