Kalkulačka RUD 2017 pro obce

Výpočty pro každou obec vycházejí z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně o státním rozpočtu na rok 2017, počet obyvatel (k 1. 1. 2016), rozloha (k 1. 1. 2016) a počet žáků (k 30. 9. 2015) i počet zaměstnanců (k 1. 12. 2015) vychází z údajů uvedených ve vyhlášce č. 272/2016 Sb.

Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových příjmů, a to nejen z důvodu nejasností kolem konečné podoby zákonů, doporučujeme níže uvedené hodnoty považovat jako za maximum možného, nebo spíše uvažovat ještě s údaji o 5 % nižšími.

Aktualizace kalkulačky je ke dni 15. 11. 2016, vstupní údaje o očekávaných příjmech vycházejí z návrhu státního rozpočtu na rok 2017. Údaje vycházející z kalkulačky nejsou jakýmkoli způsobem závazné. 

V případě dotazů pište Ing. Janě Chládkové z Legislativně-právního oddělení Svazu na e-mail: chladkova@remove-this.smocr.cz.

Kalkulačka zde