Zdroje informací

Poradna Portálu o bydlení spolupracuje s advokátní kanceláří ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, která poskytuje kompletní právní služby na velmi vysoké úrovni ve všech oblastech právní specializace. Její členové mohou čerpat z praxe v předních českých advokátních kancelářích a disponují rozsáhlými zkušenostmi z několika oblastí práva, jichž je problematika nemovitostí, bydlení a otázek s tím souvisejících nedílnou součástí.

Texty jsou vypracovány svědomitě a jsou legislativně podloženy. Pokud tazatel bude mít dojem, že  na svou odpověď nedostal věcně správnou odpověď, musí své tvrzení doložit a následně mu budou zajištěny doplňující informace. V ostatních případech budeme považovat dotaz za vyřízený a již se jím nebudeme dále zabývat.

Rádi bychom ještě připomněli, že odpovědi, které do poradny dojdou a budou zodpovězeny, slouží pro informaci tazatele a v žádném případě nemohou být použity jako podklad pro eventuální soudní řízení.

Jestliže tazatel položí v rámci jednoho dotazu několik dotazů dílčích, bude na ně odpovídáno jednotlivě.

Odpovědi na dotazy budou zveřejňovány pouze na stránkách poradny Portálu o bydlení.

Otázky do právní poradny prosím posílejte s diakritikou (háčky a čárky). 

 

 

 

Otázky a odpovědi na vaše dotazy

Hledáte radu týkající se nového občanského zákoníku, vyúčtování služeb, úhrady oprav, řešíte problémy související se správou bytového družstva nebo vás zajímají informace týkající se činnosti společenství vlastníků jednotek?

V poradně Portálu o bydlení najdete nejen odpovědi na otázky, které přináší každodenní praxe, ale zároveň získáte užitečný přehled o základní legislativě, čímž mimo jiné obohatíte i své právní vědomí.

Poradna je rozdělena do několika tematických kapitol podle toho, jaké problémy řeší vlastníci, nájemníci či družstevníci nejčastěji. Patří sem například poruchy a jejich opravy, vyúčtování služeb a dalších poplatků spojených s bydlením či témata, týkající se způsobů, jakými bytová družstva či SVJ řeší investice spojené s rekonstrukcemi a podobně.

Jak hledat odpovědi na dotazy?

V případě, že se dotaz vztahuje k více tématům, je zařazen do určité kapitoly podle toho, kterým problémem se zabýval nejvíce – dotaz týkající se lodžií a financování jejich oprav je proto zařazen do kapitoly věnované poruchám a opravám, zatímco dotaz vztahující se k zahrnování ploch teras a balkonů do výpočtu plochy bytů kvůli stanovení výše záloh do kapitoly věnované vyúčtování a platbám. 

Pošlete nám svůj dotaz

Dotazy s diakritikou (háčky, čárky) zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu: info@remove-this.portalobydleni.cz

Zodpovězené dotazy budou na našem webu zveřejňovány průběžně – samozřejmě bez uvedení osobních údajů – je tedy užitečné sledovat stránky poradny pravidelně.