Únorový seriál. Dobrá praxe s Programem Výstavby

Tři sta dvacet milionů korun je připraveno v rozpočtu tohoto programu s mnohými výhodami pro rok 2017.

Program Výstavby je určen obcím a fyzickým či právnickým osobám na výstavbu nájemních bytů. Jako ideální investor se jeví obce, ovšem SFRB uzavírá úvěrové smlouvy i se soukromými stavebníky a mnozí z nich s obcemi úzce spolupracují. O tom, jak se jim nájemní byty stavět daří, bude únorový seriál.

Pro všechny, kteří se s informacemi o Programu Výstavby setkávají poprvé, připomeneme jeho základní parametry.

Program Výstavby je úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma.

Výhody programu:

·                SFRB přijímá žádosti do programu kontinuálně;

·                program platí pro celé území České republiky;

·                byty lze stavět pro vymezené skupiny obyvatel – seniory (od 65 let), zdravotně či jinak hendikepované občany a zletilé osoby do 30 let;

·                mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;

·               správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB.

Program se řídí nařízením vlády č. 284/2011 Sb., naposledy novelizovaným nařízením vlády č. 78/2016.

Úvěr lze využít na:

·                novostavbu bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty;

·                stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor doposud určených k jiným účelům než k bydlení (netýká se stavebních úprav v rodinném domě);

·                nástavbu či přístavbu, čímž vznikne nájemní byt (neplatí pro rodinné domy);

·                stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, kde dosud žádný byt k bydlení nebyl;

·                stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení.    

Výše úvěru:

·                až do 90 % rozhodných výdajů;

·                rozhodné výdaje mohou zahrnovat i část pořizovací ceny pozemku, nesmí však překročit 10 % výdajů rozhodných pro určení úvěru. Do rozhodných výdajů může být zahrnuto také max. 70 % hodnoty stávající budovy dle ceny zjištěné znalcem.

Úroková sazba:

·                minimálně 0,75 % p.a. při dodržení limitu de minimis.

Splatnost úvěru:

·                30 let ode dne dokončení výstavby.

Podmínky pro poskytnutí úvěru:

·                minimální podlahová plocha nájemního bytu 25 m2, maximální 90 m2;

·                z každých započatých 5 bytů musí být jeden upravitelný;

·                výstavba musí probíhat mimo záplavová území;

·                byty nelze užít k jinému účelu než k nájemnímu bydlení;

·                v případě, že jsou uspokojeni všichni zájemci z cílové skupiny, může být nájemní smlouva uzavřena s jakoukoli fyzickou osobou, nejdéle však na 1 rok.

Kdo může žádat:

Obce, právnické a fyzické osoby, v jejichž výlučném vlastnictví je pozemek, na němž bude stavba provedena, nebo v jejichž výlučném vlastnictví je budova či byt, kde bude provedena výstavba nebo stavební úpravy.

Podrobné informace včetně potřebných dokumentů, metodických pokynů a odpovědí na nejčastější dotazy najdete zde.

Projekty nájemních bytů seniorského bydlení najdete zde

 

 

Únorový seriál. Senior Park Medlov

Jednou z vydařených Dobrých praxí programu určeného pro výstavbu nájemních bytů, tedy Programu Výstavby, je medlovský Senior Park.

Populace všech vyspělých zemí světa aktuálně stojí před doposud nevídaným demografickým problémem – markantním stárnutím populace. Nejnaléhavěji se tato skutečnost jeví asi z hlediska sociálního zabezpečení, otázky bydlení seniorů nevyjímaje.

Potěšující je fakt, že SFRB má připraveny prostředky, které je možno využít i k výstavbě nájemních bytů pro seniory. Příkladem toho, kdy se spolupráce SFRB – investor zdárně realizovala, je Senior Park Medlov nedaleko Brna. „Účastnil jsem se konference o seniorském bydlení, kde jsem prezentoval náš projekt, a tam jsem se seznámil s možnostmi, které nabízí SFRB,“ vysvětluje jednatel společnosti Senior Park, s. r. o. Jaroslav Plesník, jak se o programu výstavby nájemních bytů dozvěděl.

O úvěr ve výši 36 406 027 Kč zažádal v březnu 2014, počátkem června téhož roku byla podepsána smlouva a za další rok se první nájemníci mohli stěhovat do nových bytů, obkružujících velké atrium nebo společný dvůr, chcete-li, které je nejen krásně upravenou zahradou, ale i místem sousedských schůzek.

V areálu jsou aktuálně volné dva byty (bezbariérovost je samozřejmostí), i to o něčem svědčí. Rozlehlé atrium je lemováno moderně pojatým podloubím, což je veliká výhoda – i při nepřízni počasí nemusejí být především lidé, už ne tak suverénně se pohybující, zavřeni doma, ale v bezpečí dojdou na návštěvu k sousedům.

Senior Park Medlov poskytuje tzv. asistenční služby, jeho pracovníci se také starají nejen o volnočasové aktivity obyvatel Senior Parku, ale podle potřeby klientů zařizují nákupy či zájemce dopraví k lékaři i za kulturou.

Areál není izolovaným objektem, nachází se doslova na prahu kulturně žijícího městyse Medlov s dobrým dopravním spojením s okolními obcemi i Brnem. 

Foto: Senior Park Medlov

Únorový seriál. Zahrada v Lysé nad Labem

Další vydařený projekt, jehož část byla financována z Programu Výstavby, vznikl nedaleko Prahy, v Lysé nad Labem.

Lysá je příjemné město s bohatou historií (první zmínky najdeme už v Kosmově kronice), které se mimo jiné může chlubit nádherným barokním zámkem. Mezi ono „mimo jiné“ počítáme projekt Zahrada, na jehož vzniku se podílely hned čtyři architektonické ateliéry. Dva domy vyhradil developer nájemnímu bydlení. Jejich výstavba byla financována z Programu Výstavby SFRB a výše úvěru činila 71 370 000 Kč.

Každý z domů, a celkem jich Lysou obohatí čtrnáct, nese poetické jméno, například Jasmín, Dobromysl, Šporkův dům, Rozmarýna, Šalvěj – a právě dva poslední názvy přináleží již zmíněným domům nájemním – ovšem pouze o poetiku pochopitelně nejde. Kvalita bydlení je tím, co stavitele zajímá především. Už vnější dojem je příjemný: domy v zeleni, skutečně v zahradě, a přestože se jedná o bytový komplex, je zachována určitá intimita, člověk má příjemný pocit soukromí a bezpečí. I nájemní bydlení může mít vysoký standard, což Rozmarýna a Šalvěj v projektu Zahrada v Lysé nad Labem jasně prokazují. „Stavět nájemní byty by mělo být normální, nepřirozená je naopak situace, kdy drtivá většina nově postavených bytů je určena do osobního vlastnictví. Když jsme se dozvěděli o programu SFRB na podporu výstavby nájemních bytů, považovali jsme to za dobrou příležitost obohatit skladbu naší nabídky a začali jsme pracovat na tom, abychom se mohli do projektu zapojit,“ říká Michal Šourek ze společnosti MS development, která v úzké spolupráci s městem Lysá nad Labem projekt zrealizovala.

Projekt Zahrady je „přátelský“ z mnoha důvodů, a těmi neopomenutelnými jsou ekologická a ekonomická hlediska. Všechny domy splňují kriteria energetické třídy A – mimořádně úsporná budova. Výhodou bydlení v Rozmarýně a Šalvěji je navíc „příznivá výše nájemného a ve vztahu k ní poměrně vysoký standard bydlení, což seniorům, jimž jsou naše byty určeny především, může pomoci řešit životní situaci,“ dodává Michal Šourek.

Projekt Zahrada je dalším důkazem, jak kvalitní bydlení může s pomocí úvěrů SFRB vzniknout.

Foto: Zahrada, to je život

Únorový seriál. Pozvánka na severní Moravu

Za projekty, které byly postaveny pomocí úvěrů z Programu Výstavby SFRB, se tentokrát vypravíme do Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Nová Véska, Slatinice u Olomouce, Bruntál. Takový by byl itinerář, kdybychom chtěli procestovat místa, kde vznikly zajímavé nájemní byty, určené především pro seniory či osoby příjmově hendikepované, financované z Programu Výstavby. Duší projektů je Patrik Němec, který aktuálně se SFRB podepisuje pátou úvěrovou smlouvu. Vedle výše vyjmenovaných již zkolaudovaných a obydlených objektů vznikne vbrzku další nájemní dům ve Slatinicích a v Bruntále. „Nájemní bydlení je v zahraničí běžný a oblíbený typ bydlení. Vzhledem k naší cílové skupině, jíž jsou především senioři, je nájemní bydlení logické. Právě oni jsou nejvíce ohroženi nízkou životní úrovní. Bohužel vzhledem k jejich věku je šance změnit životní standardy nejmenší. My jim nabízíme bydlení, které je komfortní, ale zároveň cenově dostupné,“ říká Patrik Němec.

Rezidenci Novou Vésku tvoří šest domů, v nichž je dohromady 24 bytů, z toho 6 jich je bezbariérových. Jeden byt je rezervován, ostatní jsou obsazeny, ale jak se dočteme na internetových stránkách rezidence, stále jsou přijímány registrace do pořadníku.

Byty byly vyprojektovány tak, aby vyhovovaly potřebám lidí v seniorském věku, jsou dostatečně prostorné a slunné, z každého pokoje je vstup na soukromou terasu. Nedílnou součástí objektu je společenská místnost s krbem, plně vybavenou kuchyní a knihovnou.

Výhodou je jistě i vlastní čistička vod se zásobníkem vody pro zalévání zahrádek. Díky velmi ekonomickému provozu objektu se snižují měsíční náklady na bydlení.

Rezidence Slatinice se nachází jen třináct kilometrů od Olomouce a Prostějova v lázeňském městečku, kde se léčí nemoci pohybového ústrojí. Dovedete si představit lepší místo pro stavbu seniorské bydlení?! Byty ve Slatinicích ocení především soběstační senioři. V jednopatrovém domě se nachází třiatřicet bytů, 29 jich je určeno pro samostatně žijící seniory, čtyři jsou pro manželské páry. Pět bytů je aktuálně volných.

Residenz Maria v Bruntálu vznikla rekonstrukcí budovy, postavené už ve 30. letech minulého století pro účely nájemního bydlení úředníků, po válce sloužila též jako knihovna. Dnes je v ní 15 nájemních bytů pro osoby příjmově hendikepované, tři z nich jsou bezbariérové. Každý byt má svůj sklepní prostor, v domě je sušárna, kolárna a kočárkárna. Aktuálně jsou všechny byty obsazené.

I z této malé sondy vyplývá, jak vyhledávaný je tento typ bydlení. Pro rok 2017 je v Programu Výstavby připraveno 320 milionů korun.

 

 

Únorový seriál. Ostrava–Hrabůvka

Ostrava je dynamicky se rozvíjející město, kde, snad možná intenzivněji než jinde, řeší otázky sociální, k nimž bytová problematika nedílně náleží.

Úvěru z Programu Výstavby využila společnost Stavba Stavos (9,85 milionů korun) a zásadním způsobem zrekonstruovala pětipodlažní zděnou budovu v Mitušově ulici ve čtvrti Hrabůvka, během níž radikálně změnila vnitřní dispozici. Stavebními úpravami tak vzniklo 13 nájemních bytů, tři z nich jsou tzv. upravitelné, tedy bezbariérové, primárně určené osobám pohybově hendikepovaným. Byty jsou standardně vybavené kuchyňskými linkami, každý nájemník si je tedy může zařídit podle vlastní potřeby.

Dům vyhovuje energetickým standardům, má nová okna, zateplenou střechu.

A o tom, jak se projekt podařil, svědčí mimo jiné i to, že všechny nájemní byty jsou aktuálně obsazené.

Únorový seriál. Nájemní bydlení v Chlebičově

Seriál, v němž mapujeme stavby, které vznikly pomocí Programu Výstavby SFRB, se přesunul směrem k Opavě, konkrétně do obce Chlebičov.

Chlebičov je upravená, moderní vesnice, od Opavy vzdálená jen pár kilometrů. Jestliže vás její název vede ke slovu chléb, jdete správnou cestou. Podle pověsti byl zakladatelem obce mnich Chlebiš, i když historikové se spíš přiklánějí k názoru, že každý, kdo klášterům dodával chléb, mohl se „chlebišem“ nazývat, a odtud název obce odvozují.

Chlebičově aktuálně žije 1 165 obyvatel a o svou obec se vzorně starají. O tom se může přesvědčit každý, kdo ji navštíví, třeba ti, kteří holdují cykloturistice, a pokud se rozhodnou projet trasu Opava – Ratibórz, Chlebičov neminou. Jistě si všimnou místní dominanty, kaple Panny Marie Růžencové a v její blízkosti se nacházejícího bludného kamene, pozůstatku činnosti prehistorického ledovce, ale i vzorně upravených, v jarních a letních měsících krásně „rozkvetlých“ domů. A právě starost o to, aby se lidem dobře bydlelo, je jednou z priorit současného zastupitelstva.

„V roce 2012 jsme začali budovat nový stavební obvod pro výstavbu padesáti rodinných domů. V této lokalitě jsme si nechali dvě stavební místa pro stavbu domů pro potřeby naší obce. Dostala s k nám informace o možnosti vybudování bytů pro seniory starší 65 let. Nechali jsme vypracovat projektovou dokumentaci a požádali o dotaci z MMR. Tato dotace nám nebyla přidělena, ale dozvěděli jsme se o možnosti získání úvěru ze SFRB. Podali jsme si žádost o tento úvěr a v poměrně v krátké době jsme získali kladnou odpověď. Naše paní účetní se spojila s pracovnicí SFRB, která ji vysvětlila další podrobnosti, a k dnešnímu dni jde vše dle smlouvy. Úvěr je pro nás výhodný, protože jej splácíme přibližně polovinou toho, co vybereme za nájem. Máme vybudovány dva větší byty 1+1 a dva menši 1 kk. Všechny byty máme obsazené, ve třech bydlí občané s vazbou na naši obec (v minulosti v obci bydleli) a jeden byt je obsazen osobou z vedlejší vesnice. Tento stav nám plně vyhovuje a věřím, že v budoucnu budou tyto byty stavět i ostatní obce,“ popisuje situaci starosta obce Ilja Novotný.

Obec Chlebičov využila pro výstavbu nájemnícj bytů úvěru z Programu Výstavby ve výši 2,4 miliony korun, se splatností 30 let a pětiletým fixovaným úrokem 2 % p.a.