Energetické úspory (únor 2015)

23.02.2015
Šetřit energií znamená především činit konkrétní kroky k tomuto cíli směřující. Kde ale začít, abychom došli tam, kam potřebujeme?

Pro všechny, kteří se chtějí v problematice zorientovat, získat nezbytné informace nebo už poradit...

18.02.2015 Potřebujete zpracovat energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy, provést kontrolu účinnosti kotle nebo klimatizačního systému?
18.02.2015 Jen málo domácností je pouze takzvaně elektrických. Plyn rozhodně nehraje v našem životě úlohu epizodní, a kolik za něj zaplatíme, záleží na místě odběru a cenovém chování distributora.
17.02.2015 Ceny energií jsou ostře sledovaným tématem, často diskutovaným, zvláště od doby, kdy se na trhu objevili noví dodavatelé.
12.02.2015 Přinášíme přehled vybraných dotací, z nichž je možné čerpat finanční prostředky na úspory energie.
09.02.2015 Věčně živé téma a též zdroj rozporů mezi pronajímateli a nájemci. Co k tomu říká nový občanský zákoník?
04.02.2015 Ministr průmyslu a obchodu vyhlásil Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, tzv. EFEKT, na rok 2015.
03.02.2015 Světovým tématem číslo jedna jsou energie, i náš únorový seriál se jim bude věnovat.