Vyúčtování (duben 2014)

09.05.2014
Zatímco v legislativě platné ještě v loňském roce byly záležitosti týkající se nájemného upraveny na jednom místě, nový občanský zákoník řeší věc jinak. Příslušné paragrafy je proto potřeba hledat v různých pasážích nového občanského zákoníku.

Pokud chcete s jistotou vědět, jak nový občanský zákoník pohlíží na nájem bytu, musíte se vyznat ve...

07.05.2014 Přinášíme vám přehled hlavních změn, které od letošního roku zavedl nový občanský zákoník do vztahu mezi majiteli a nájemníky. Sledujte náš květnový seriál, kde se jim postupně budeme věnovat podrobněji.
06.05.2014 Potřebujete vědět, co všechno změnil nový občanský zákoník v oblasti bydlení? Čtěte květnový seriál Portálu o bydlení, dozvíte se, jak má vypadat nájemní smlouva či jak se naopak nájem vypovídá i další informace. Svůj názor můžete vyjádřit pomocí dotazníku.
05.05.2014 Změny zavedené od ledna 2014 novou legislativou se projevily i v oblasti bydlení. Řeč je především o novém občanském zákoníku a o zákonu o obchodních korporacích, které mají dopad na bytová družstva, společenství vlastníků i nájemní vztahy. Jak velký a jak se s ním vypořádávají, se snaží zjistit Státní fond rozvoje bydlení prostřednictvím dotazníku na tomto portále.
02.05.2014 Květen budeme na Portále o bydlení věnovat novému občanskému zákoníku. Zaměříme se zejména na změny, které zavedl pro majitele nemovitostí a nájemníky. Jde například o novou podobu nájemní smlouvy, způsob zvyšování nájmu či výpověď z pronajatého bytu.