Obce a bydlení (listopad 2014)

28.11.2014
Představitelé obcí mají poměrně dost možností, pokud jde o to, kde mohou načerpat různé informace nebo kde se naopak mohou zapojit. Přinášíme alespoň stručný přehled na toto téma.

Jednou z možností, kde se mohou obce angažovat, je stále aktivnější Svaz měst a obcí České republiky...

27.11.2014 Jedno je jisté: obce v České republice od počátku devadesátých let zprivatizovaly většinu svých bytů a pokud ještě někde privatizace běž dál, jde spíše o poslední akce tohoto druhu. Nejvíce se na soukromé majitele tyto byty převáděly v minulých dvou desetiletích, což ukazují i statistiky Ústavu územního rozvoje. Nyní se některé z těchto obcí potýkají s nedostatkem bytů, protože by je potřeboval pro seniory nebo jako sociální bydlení.
26.11.2014 Obce patří mezi adresáty různých forem finanční podpory, kterou v souvislosti s bydlením poskytuje stát. Patří sem jak například levné úvěry na opravu starší bytové výstavby či revitalizaci zanedbaných zón, tak přímé dotace, které pravidelně v rámci různých programů poskytuje například ministerstvo pro místní rozvoj.
12.11.2014 V dalším díle seriálu věnovaného obcím přinášíme pohled Sdružení nájemníků na to, jaké zásadní problémy by měla řešit zastupitelstva. Kromě nájemního bydlení je to mimo jiné bydlení sociální.
07.11.2014 Zatímco některé obce už několik let využívají například státní dotační a úvěrové programy, jiné se k tomu zatím neodhodlaly, ačkoli by jim to pomohlo například vyřešit problém s nedostatkem nájemního bydlení nebo zastarávajícím bytovým fondem. Co přesně vlastně obce trápí a co vše mohou a mají řešit v oblasti bydlení?
03.11.2014 Portál o bydlení se chce ve větší míře než dosud věnovat i tomu, co v oblasti bytové problematiky řeší obce. Proto jsme na ně zaměřili hlavní listopadové téma. Vycházíme mimo jiné z výsledků ankety na toto téma, díky níž se ukázalo, že obce trápí mimo jiné nedostatek bydlení pro seniory či mladé lidi.