Leden 2016

Květnový seriál. Státní podpory bydlení

Bydlet potřebujeme všichni, ale není to levná záležitost. Naštěstí existuje řada státních podpor.

S jejich pomocí můžeme rekonstruovat, stavět, a to i byty pro sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněné občany, či řešit následky živelních pohrom.

Květnový seriál přinese přehled státních podpor bydlení, o něž lze zažádat. Představíme vám je jednotlivě, dozvíte se, kdo je poskytuje a za jakých podmínek je můžete získat.

Garantem plnění Koncepce bytové politiky do roku 2020 je Státní fond rozvoje bydlení, nadneseně řečeno, pomáhá ze zákona. Pro žadatele má připraveno hned několik zajímavých programů, a jedná se o nízkoúročené úvěry, s jejichž pomocí můžete své bydlení výrazně vylepšit.

Několik speciálních programů nabízí Ministerstvo pro místní rozvoj, oblibu si získal dotační program Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí, pomocnou ruku podává i Ministerstvo práce a sociálních věcí, opomenout nelze Integrovaný regionální operační program (IROP) a ve výčtu bychom mohli pokračovat dál.

Texty jsme v rámci seriálu rozdělili do několika přehledných kategorií:

·         chci rekonstruovat rodinný dům,

·         chci rekonstruovat panelák,

·         chci postavit bydlení pro seniory,

·         chci stavět / rekonstruovat po povodni,

·         chci šetřit energii,

·         chci pečovat o své zdraví,

·         co mohu udělat pro svou obec,

·         další možnosti státních podpor.

Pokud vás zajímají další podrobnosti či potřebujete odpověď na některé otázky, pište na mail info@portalobydleni.cz.

Květnový seriál. Státní podpory bydlení

01.04.2015 Spolu s našimi spolupracovníky odpovíme na široké spektrum otázek týkajících se náležitého provádění vyúčtování nákladů za služby spojené s užíváním bytu, vysvětlíme, co všechno do něj patří, podle jakých kritérií se provádí a kdo za něj zodpovídá.
24.03.2015 Otázkami společného jmění manželů (SJM) jsme se v březnovém seriálu již zabývali. Nejistotu však stále vzbuzuje vztah SJM, rozvod a exekuce.
19.03.2015 Trochu smutný bonmot, bohužel pravdivý. Co dělat v případě, kdy nad naším již neexistujícím svazkem visí společná hypotéka?
16.03.2015 Pokud se ex partner nechce odhlásit z trvalého bydliště, je možné změnit mu adresu trvalého pobytu. Každý občan musí mít údaj o trvalém pobytu.
12.03.2015 Rozvody nejsou romantickou telenovelou, ale drsnou reality show. Bitvou o děti i majetek. Jak obvykle probíhá vypořádávání společného majetku?
09.03.2015 Trochu tajemný výraz, pod nímž si představujeme leccos, natož pak, když se v naší zatím společné domácnosti schyluje k rozvodu.
05.03.2015 Rozpad manželství s sebou přináší mnoho zpočátku netušených překážek. Jednu z nich může představovat i doposud společně obývaný družstevní byt.
04.03.2015 Jak je to se společným nájemním právem ve vztahu k nájemnímu bytu, když se manželé rozhodnou jít každý svou cestou?
27.02.2015 Rozvod je hned druhou položkou v tabulce životních stresových zátěží, přesto se u nás každé druhé manželství rozvádí. Zní to téměř jako ironie, ale škody, které rozhodnutí jít „za svobodou“ napáchá, jsou mnohdy fatální. Těch psychických si všímat nebudeme, k tomu slouží jiné portály. Dostatečně nepříjemné už jsou ty, jež se týkají bydlení, ať už v soukromém, družstevním či pronajatém bytě / domě, hypotéky a jejího dalšího splácení a dalších náležitostí, které vyplývají z vypořádání společného...
23.02.2015 Šetřit energií znamená především činit konkrétní kroky k tomuto cíli směřující. Kde ale začít, abychom došli tam, kam potřebujeme?