Leden 2016

Květnový seriál. Státní podpory bydlení

Bydlet potřebujeme všichni, ale není to levná záležitost. Naštěstí existuje řada státních podpor.

S jejich pomocí můžeme rekonstruovat, stavět, a to i byty pro sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněné občany, či řešit následky živelních pohrom.

Květnový seriál přinese přehled státních podpor bydlení, o něž lze zažádat. Představíme vám je jednotlivě, dozvíte se, kdo je poskytuje a za jakých podmínek je můžete získat.

Garantem plnění Koncepce bytové politiky do roku 2020 je Státní fond rozvoje bydlení, nadneseně řečeno, pomáhá ze zákona. Pro žadatele má připraveno hned několik zajímavých programů, a jedná se o nízkoúročené úvěry, s jejichž pomocí můžete své bydlení výrazně vylepšit.

Několik speciálních programů nabízí Ministerstvo pro místní rozvoj, oblibu si získal dotační program Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí, pomocnou ruku podává i Ministerstvo práce a sociálních věcí, opomenout nelze Integrovaný regionální operační program (IROP) a ve výčtu bychom mohli pokračovat dál.

Texty jsme v rámci seriálu rozdělili do několika přehledných kategorií:

·         chci rekonstruovat rodinný dům,

·         chci rekonstruovat panelák,

·         chci postavit bydlení pro seniory,

·         chci stavět / rekonstruovat po povodni,

·         chci šetřit energii,

·         chci pečovat o své zdraví,

·         co mohu udělat pro svou obec,

·         další možnosti státních podpor.

Pokud vás zajímají další podrobnosti či potřebujete odpověď na některé otázky, pište na mail info@portalobydleni.cz.

Květnový seriál. Státní podpory bydlení

18.02.2015
Potřebujete zpracovat energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy, provést kontrolu účinnosti kotle nebo klimatizačního systému?

Pro vyhledání zpracovatele můžete využít právě Seznamu energetických expertů, který je oficiálním...

18.02.2015 Jen málo domácností je pouze takzvaně elektrických. Plyn rozhodně nehraje v našem životě úlohu epizodní, a kolik za něj zaplatíme, záleží na místě odběru a cenovém chování distributora.
17.02.2015 Ceny energií jsou ostře sledovaným tématem, často diskutovaným, zvláště od doby, kdy se na trhu objevili noví dodavatelé.
12.02.2015 Přinášíme přehled vybraných dotací, z nichž je možné čerpat finanční prostředky na úspory energie.
09.02.2015 Věčně živé téma a též zdroj rozporů mezi pronajímateli a nájemci. Co k tomu říká nový občanský zákoník?
04.02.2015 Ministr průmyslu a obchodu vyhlásil Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, tzv. EFEKT, na rok 2015.
03.02.2015 Světovým tématem číslo jedna jsou energie, i náš únorový seriál se jim bude věnovat.
30.01.2015 Celkově je úprava přechodu družstevního podílu v bytovém družstvu v rámci dědění v podstatě převzatá z obchodního zákoníku.
19.01.2015 Nájemní vztah je vztahem úplatným, jedním z pojmových znaků nájmu je tedy nájemné.
16.01.2015 Ožehavý, bohužel ne řídký případ. Co dělat v případě, když se s majitelem bytu nemůžeme dohodnou takzvaně po dobrém?