Rozúčtování a vyúčtování služeb (duben 2015)

27.04.2015
Na tuto otázku existuje poměrně jednoduchá odpověď a zodpoví nám ji zákon.

Konkrétně zákon č. 318/2012 Sb., který je novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. V §...

23.04.2015 Neplnění povinností logicky přináší sankce. Jaké se vztahují k oblasti rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh na služby v bytových domech?
20.04.2015 Způsob rozúčtování nákladů není nahodilý, jeho podobu však můžeme ovlivnit.
17.04.2015 Termíny vyúčtování záloh a rozúčtování nákladů na služby nejsou náhodné. Upravuje je nový občanský zákoník.
14.04.2015 Někdy nebývá úplně jasno, za co všechno platíme. Následný přehled toho, co je předmětem rozúčtování nákladů, situaci ozřejmí.
10.04.2015 Jak se určuje způsob rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytu? Dohoda je dobrým východiskem. Na opačné situace pamatuje zákon.
07.04.2015 Rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru v domě s byty a postup při určování záloh za služby upravuje s účinností od 1.1.2014 zákon č. 67/2013 Sb.
02.04.2015 Od 1. ledna 2014 je účinný nový občanský zákoník a řada dalších předpisů, letos poprvé se dle nich budeme řídit v oblasti vyúčtování služeb.
01.04.2015 Spolu s našimi spolupracovníky odpovíme na široké spektrum otázek týkajících se náležitého provádění vyúčtování nákladů za služby spojené s užíváním bytu, vysvětlíme, co všechno do něj patří, podle jakých kritérií se provádí a kdo za něj zodpovídá.