Vlastníci a nájemníci (leden 2015)

19.01.2015
Nájemní vztah je vztahem úplatným, jedním z pojmových znaků nájmu je tedy nájemné.

Hradit nájemné za užívání bytu je jednou ze základních povinností nájemce. Občanský zákoník...

16.01.2015 Ožehavý, bohužel ne řídký případ. Co dělat v případě, když se s majitelem bytu nemůžeme dohodnou takzvaně po dobrém?
13.01.2015 Vedle dohody o zániku nájmu bytu je nejčastějším způsobem ukončení nájmu výpověď z nájmu bytu.
12.01.2015 V poradnách Sdružení nájemníků ČR se stále častěji objevuje problematika uzavíráním nájemních smluv na dobu určitou.
12.01.2015 Nájemní vztahy. Tak by se dalo charakterizovat nosné téma, jež se v několika modifikacích objeví v lednovém seriálu Portálu o bydlení.