Přehled zákonů

Na této stránce najdete přehled zákonů a Nařízení vlády, které se vztahují k bydlení a stavebnictví, především pak k úvěrovým programům, jejichž administrátorem je Státní fond rozvoje bydlení. Měly by vám usnadnit orientaci v otázkách, jež si potřebujete ujasnit, rozhodnete-li se využít některého z úvěrů SFRB.

Dále zde najdete zákon 104/2015 Sb., jímž se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Jak najít aktuální znění zákona?

Při výběru potřebné legislativy vám pomůže její číslo ze sbírky uvedené níže v přehledu, případně stručná charakteristika, popisující, čím se jednotlivé legislativní normy zabývají. V uvedeném přehledu si vyberte zákon či jiné právní předpisy, které potřebujete, a klikněte na uvedený odkaz. Ten vás vždy dovede na příslušný konkrétní zákon, vyhlášku či jinou legislativní normu zveřejněné na portálech portal.gov.cz nebo zakonyprolidi.cz.

Portál veřejné správy

Na Portálu o bydlení úmyslně nezveřejňujeme celá znění zákonů a dalších legislativních předpisů, protože by nebylo technicky možné zajistit aktualizovaná, platná znění  a změny, k nimž dochází nejen v samotných zákonech, ale také v navazujících předpisech a nařízeních.

K tomu slouží například portál veřejné správy gov.cz. Ten shromažďuje všechny právní předpisy v aktuálně platné podobě včetně všech úprav a doplňujících předpisů, které byly případně přijaty od doby, kdy bylo přijato původní znění.