Nařízení vlády 28/2006 Sb. (SFRB; úvěr na modernizace bytu pro osoby do 36 let)

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let.

Znění Nařízení vlády