Nařízení vlády 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy

Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Znění Nařízení vlády