Nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků SFRB na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let; Program 600

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let

Celé znění nařízení zde