Nařízení vlády č. 284/2011 Sb. (SFRB; výstavba nájemních bytů)

Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky.

Znění nařízení vlády