Nařízení vlády č. 319/2014 Sb. (SFRB; program Živel)

Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády.

Znění nařízení vlády