Nařízení vlády č. 370/2004 Sb. (SFRB; program Záruk)

Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení.

Znění Nařízení vlády