Nařízení vlády č. 468/2012 Sb. (SFRB; úvěry na opravy a modernizace domů)

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů.

Znění Nařízení vlády