Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách

Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

Podrobné znění nařízení vlády zde