Nařízení vlády č. 78/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb.; Program Výstavby

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády.

Plné znění nařízení vlády zde