Předpis č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Celé znění Předpisu zde