Předpis č. 230/2012 Sb., o vymezení předmětu veřejné zakázky

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Plné změní vyhlášky zde