Vyhláška č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Podrobné znění vyhlášky zde