Vyhláška č. 428/2001 Sb., (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Znění vyhlášky zde