Zákon 67/2013 Sb., o užívání bytu a nebytových prostor

Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Znění zákona