Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Znění zákona zde