Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů

Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

Zákon

Znění pozdějších předpisů