Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Občanský zákoník.

Znění zákona