Asociace občanských poraden

{page:title}

Asociace občanských poraden je nástupnickou organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, které bylo založené v roce 1997 a změnilo název na Asociaci občanských poraden v roce 1998. Zakládajícími občanskými poradnami byly Děčín, Havířov, Praha Jižní Město a Brno (Anenská).

Nyní asociace sdružuje čtyři desítky občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, celkem v 66 místech České republiky, které ročně zodpoví téměř na sedmdesát tisíc dotazů.

Asociace byla zřízena pro rozvoj sítě občanských poraden. Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v osmnácti právních oblastech včetně bydlení a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

Oblasti poradenství: 

 • bydlení
 • sociální dávky
 • sociální pomoc
 • pojištění
 • pracovně právní vztahy a zaměstnanost
 • rodina a mezilidské vztahy
 • majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 • finanční a rozpočtová problematika
 • zdravotnictví
 • školství a vzdělávání
 • ekologie, právo životního prostředí
 • ochrana spotřebitele
 • základy práva ČR
 • právní systém EU
 • občanské soudní řízení
 • veřejná správa
 • trestní právo
 • ústavní právo

www.obcanskeporadny.cz