Asociace realitních kanceláří České republiky

{page:title}

Asociace realitních kanceláří České republiky je největším profesním sdružení odborníků, obchodníků a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi. Asociaci v roce 1991 založilo několik realitních kanceláří, momentálně jich sdružuje přibližně dvě stě. Asociace je právnickou osobou – občanským sdružením. Sdružení zároveň spolupracuje s obdobnými zahraničními subjekty. 

Asociace měla od začátku několik cílů:  

  • sdružit podnikatele zabývající se stejnou profesí, prosazovat a ochraňovat zájmy realitních kanceláří (zejména v kontextu legislativním)
  • zajišťovat průběžné vzdělávání v oborech souvisejících s oblastí nemovitostí
  • vytvořit sdružení, které by postupně svou činností získávalo autoritu v rámci naší republiky, včetně potřebných kontaktů na obdobné organizace v zahraničí
  • přispívat ke zlepšování podmínek při uskutečňování realitních obchodů (včetně správy nemovitostí) a to zejména prostřednictvím zákonné úpravy provozování realitní činnosti
  • podílet se na profesním vzdělávání

Asociace rovněž působí v oblasti poskytování informací široké veřejnosti a to především o základních náležitostech realitních obchodů a to nejrůznějšími formami (vystoupení představitelů sdružení v médiích, informativní  články v odborném i denním tisku a na vlastních webových stránkách, informační brožury, výstavy, veletrhy atd.

www.arkcr.cz