Český statistický úřad

{page:title}

Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a do zahraničí. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Zároveň koordinuje sběr a zpracování statistických údajů, které zajišťují jednotlivá ministerstva. K tomu stanoví metodiku statistických zjišťování včetně programu statistických zjišťování.

ČSÚ patří mezi ústřední orgány státní správy a krom sběru a zpracování statistických dat zajišťuje informační, konzultační a poradenské služby, vyřizuje dotazy, poskytuje úřední výpisy, výběry z databází a registrů včetně dat pro účely vědeckého výzkumu. Jeho součástí je i Ústřední statistická knihovna.

ČSÚ hospodaří jako rozpočtová organizace, sídlí v Praze a v jednotlivých krajích působí regionální pracoviště, která jsou součástí organizační struktury.

www.czso.cz