Český úřad zeměměřický a katastrální

{page:title}

ČÚZK je přímo podřízen vládě a patří mezi ústřední orgány státní správy. Hlavní náplní jeho práce je zajištění státní správy v oblasti evidence nemovitostí a věcných práv k nim, kterou představuje Katastr nemovitostí České republiky a zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu.

Český úřad zeměměřický a katastrální rovněž zajišťuje rozsáhlé mapování, geodetické průzkumy a mapování státní hranice. Pod úřad spadá 14 krajských a 94 regionálních pracovišť.

Do jeho agendy spadá rovněž vývoj a údržba informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí v České republice, standardizace geografických jmen a koordinace výzkumu a mezinárodní spolupráce v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí. 

www.cuzk.cz