Družstevní marketingové sdružení

{page:title}

Družstevní marketingové sdružení České republiky sdružuje velká bytová družstva a zajišťuje komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty. Zabývá se správou a provozem společných částí domů a pozemků a naplňuje potřeby členů a klientů členských družstev související s bydlením. 

DMS ČR vzniklo dne 1. června 2003 jako společný projekt pražských bytových družstev. Cílemsdružení je zajišťovat obchodní podmínky pro efektivní výkon správy bytových domů a zvýhodněnou nabídku služeb uživatelům (vlastníkům a nájemcům) jednotek v domech ve správě členských družstev.

Aktuálně sdružuje DMS ČR osm velkých bytových družstev na území hlavního města Prahy se správou přibližně 90 tisíc jednotek v 1 300 objektech. Spolupracuje s dalšími subjekty sdružujícími podobné subjekty (SČMBD a SMBD), významnými subjekty v oblasti bydlení (například SON či ČSRB) a orgány státní správy, zejména MMR ČR a SFRB. Sdružení je partnerem České společnosti pro rozvoj bydlení a konzultační poradnou SON pro vlastníky a nájemce bytových jednotek.

Členská bytová družstva se zabývají poskytováním správních služeb svým členům a stále více i nečlenům. Tento trend je dán masivním převodem bytových jednotek z původního majetku členů sdružení do vlastnictví členů družstev, privatizací městského bytového fondu nebo výstavbou nových bytových domů.

Rozvojem vlastnického bydlení v České republice, zejména po roce 2000, a vznikem samostatných společenství vlastníků jednotek (SVJ) a „malých“ bytových družstev (BD) se otevřela cesta ke zúročení nabytých zkušeností se správou bytového fondu i ve prospěch nově vzniklých subjektů.

www.dmscr.cz