Energetická liga

{page:title}

Sdružení Energetická liga porovnává bytové domy podle měrné spotřeby tepla, přičemž ještě dále rozlišuje mezi panelovými a nepanelovými domy, jejichž vlastníci či správci se mohou do ligy přihlásit. 

Účast v Energetické lize přinese vlastníkům a správcům objektu ohodnocení jejich práce na poli snižování spotřeby tepla. Výhodou je, že získají informace o bytovém domě, který spravují nebo vlastní, zároveň si mohou jeho parametry porovnat s ostatními účastníky.

Liga usiluje o to, aby bylo možné porovnávat měrnou spotřebu tepla s ostatními bytovými objekty ve stejné ulici, protože všechny mají stejné klimatické podmínky a navíc bývá zřejmé, jaká opatření v okolních objektech provedli.

Liga porovnává měrnou spotřebu tepla v kWh/m2 podlahové plochy, na kterou se provádí rozúčtovávání.

Účast v Energetické lize je dobrovolná. Liga je otevřená všem objektům v České republice, které projeví zájem se zúčastnit a je to pro ně smysluplné. Smysl to nemá například, pokud je objekt vybaven etážovým topením nebo topením typu WAW) a splní vstupní podmínky ligy.

www.energetickaliga.cz