Ministerstvo práce a sociálních věcí

{page:title}

Úřad je nejvyšším orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče. Zabývá se rovněž integrací cizinců a genderovou politikou. V posledních letech ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) uskutečnilo projekt sociální reformy, jimž se mimo jiné změnil způsob výplaty nepojistných dávek státní sociální podpory – spuštěno v roce 2011. Je rovněž zodpovědné za provedení důchodové reformy.

Do agendy ministerstva práce a sociálních věcí spadají zejména pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikace, dále kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální zabezpečení a sociální péče. Zajišťuje rovněž výkon státní správy v péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu, sociálně-právní ochranu dětí včetně ústavní péče a péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc.

Do resortu ministerstva práce a sociálních věcí patří Česká správy sociálního zabezpečení a Úřad práce. 

www.mpsv.cz