O. s. majitelů domů bytů a dalších nemovitostí

{page:title}

Občanské sdružení majitelů domů bytů a dalších nemovitostí (OSMD) vzniklo v roce 1990 a momentálně sdružuje přibližně šest tisíc členů. Členy jsou především majitelé rodinných a nájemních domů z řad fyzických osob, právnické osoby s vlastním bytovým fondem a některé obce a města. Cílem sdružení je především prosazování zájmů majitelů nemovitostí určených k zajištění nájemního bydlení.

OSMD je připomínkovým místem nových a novelizovaných právních předpisů v oblasti bydlení. Členové OSMD mají zajištěn přístup ke všem potřebným informacím souvisejících s problematikou nájemního bydlení, právech a povinnostech pronajímatelů vůči státní správě, nájemníkům a třetím stranám. Oceňován je zejména fundovaný výklad právních předpisů, výměna zkušeností mezi členy a vysoká informovanost o precedentním řešení nejrůznějších situací dopadajících na majitele - pronajímatele bytů a domů.

Představitelé OSMD jsou odborníci s mnohaletou praxí v problematice nájemního bydlení. Díky osobní angažovanosti představitelů a kontinuitě jejich práce si OSMD získalo prestiž mezi odbornou veřejností, na politické scéně i na mezinárodní úrovni. Zástupci sdružení díky svým věcným a argumenty podloženým jednáním jsou žádáni o konzultace a stanoviska související nejen s nájemní bytovou problematikou.

www.osmd.cz