Rada seniorů ČR

{page:title}

Posláním Rady, která v České republice vznikla po vzoru západní Evropy, je vytváření otevřené společnosti pro všechny generace, koncipování mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizace starší generace pro duchovní, kulturní, sociální a společenský rozvoj. Lze ji chápat jako zástupce zhruba dvou a půl milionu seniorů.

Rada seniorů České republiky zastupuje seniory ve vztahu k vládě, k resortům, k parlamentu a k dalším ústavním činitelům. Má funkce vyjednávací, konzultační, dohadovací, informační, iniciativní, poradní a kontrolní. Po konstituování příslušných struktur usiluje uvedené funkce plnit též ve vztahu k orgánům krajské a obecní samosprávy.

Rada seniorů je připravena se státem spolupracovat též na zajišťování odpovídajícího sociálního postavení a životního standardu třetí generace, na využívání potenciálu, intelektu a zkušeností seniorů ve prospěch společnosti, na tvorbě a realizaci projektů aktivního stárnutí české populace. 

www.rscr.cz