Sdružení bytových družstev a SVJ

{page:title}

Hlavním cílem Sdružení bytových družstev a SVJ (SMBD) zůstává obnova základních principů družstevnictví, jako je solidarita a vzájemnost, ale i zachycení nových trendů, kterým je vlastnické bydlení. Sdružení spolupracuje s dalšími organizacemi zabývajícími se bydlením, aby tak podpořilo svoji účast při legislativním procesu v oblasti bydlení. Členskou základnu tvoří přes 1 750 právnických osob zabývajících se bydlením a jejich počet stále roste.

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků coby občanské zájmové sdružení disponuje kolektivem předních odborníku v oblasti bytové legislativy i správy bytového fondu, díky nimž poskytuje svým členům odborné poradenství a další služby. Rovněž se ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj podílí na přípravě nových předpisů.

www.bytovadruzstva.cz