Sdružení nájemníků ČR

{page:title}

Sdružení nájemníků ČR (SON) je jednotnou organizací působící na celém území České republiky. Při uplatňování svých programových cílů využívá poznatků z členství v Mezinárodním svazu nájemníků, spolupráce se státními orgány všech stupňů, s orgány samosprávy, s právnickými a fyzickými osobami, které mají podobné cíle.

Neziskové občanské sdružení hájí požadavky nájemců a uživatelů bytů a význam nájemního bydlení pro občany při jednání s orgány státní správy a samosprávy. Zároveň předkládá vlastní návrhy a náměty řešení v bytové oblasti, připomínkuje návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení.

Krom toho zajišťuje poradny, v jejichž rámci poskytuje odborné konzultace a pomoc potřebným v bytové problematice. Služby poskytuje členům SON, případně členům odborových svazů, s nimiž má uzavřeny dohody o spolupráci.

Poradny sdružení nájemníků ČR

www.son.cz