Svaz českých a moravských bytových družstev

{page:title}

Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD) je sdružením právnických osob. Sdružuje bytová družstva, SVJ nebo sdružení těchto družstev a SVJ, další právnické osoby s obdobnou činností.

V rámci jednotlivých regionů se bytová družstva sdružují do rad či sdružení při těchto radách, které v rámci své činnosti plní úlohu informačně poradenského střediska v oblastech: jako je aplikace legislativně právních změn a aplikace zákonů do praktické činnosti družstev, běžné legislativně právní činnosti družstev či pomoc družstvům při zpracování změn vnitřních organizačních norem a podobně.  Mimo jiné rovněž organizuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi družstvy, a proto svolává porady, školení a semináře pro funkcionáře nebo pracovníky družstev.

SČMBD zřídil ve všech regionech České republiky územní pracoviště, která poskytují družstvům v daném území veškeré informace, zejména z oblasti technické, ekonomické a právní, a zároveň přenášejí požadavky členské základny na svaz. Ten je potom uplatňuje vůči státním orgánům. 

www.scmbd.cz